แหล่งท่องเที่ยว

 


การท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองน้ำใส มีจุดที่น่าสนใจ และสวยงามมาก แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการพัฒนาผลักดัน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล เช่น

- จุดชมวิวผาไทรงาม ที่ตั้ง บ้านสง่าพัฒนา ม. 7
- เขาสวนหินงาม ที่ตั้ง บ้านคลองไทร ม. 6
- จุดชมวิวเขาสอยดาว ที่ตั้ง บ้านคลองแจ้ง ม. 9
- อ่างเก็บน้ำขุนนิยม ที่ตั้ง บ้านทรัพย์ทวี ม. 17
- ผาคู่รัก ที่ตั้ง บ้านคลองแจ้ง ม.9