ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรสายบึงบัว - บำรุงไทย บ้านโนนกระถินศรีประทาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส