ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ จาก ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์(ชาย) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 ในระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริ