ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอโกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หากผู้ใดสนใจสามารถติดต่อเพื่อจองเหรียญที่ระลึกดังกล่าวได้ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กย.666

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส