ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง