ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายคุ้มโปร่งกระทิง ) บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง