ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายท้ายซอย ๑๑ - รร.ทับ ๖ วิทยาคาร บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง