ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายชุมสามเรณู - บ้านไพสาลี) บ้านชุมสามเรณู หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง