ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายโนนหญ้าคา - บำรุงไทย) บ้านโนนกระถินศรีประทาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง