ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (ซอยสินเชื่อ) บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง