รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีประกอบด้วย 5 องค์ประกอบของOITปี2567